13 thoughts on “Game Nhật Kí Tình Yêu

  1. Bắt chước theo bản quyền ban đầu của ngôi sao thời trang 360mobi thôi đồ cũng vậy nhưng khác là chỉ nâng cấp đồ làm cho nó đổi khác ko giống ngôi sao thời trang thôi. Ngôi sao thời trang nhìn thật hơn, nhân vật đẹp hơn đồ cũng đẹp nữa. Còn nhật kí tình yêu nhìn ảo quá. Ngôi sao thời trang ra đời trước nhật kí tình yêu. Chưa kể những game thời trang khác còn ra đời trước nhật kí tình yêu nữa kìa

Add Comment