Hướng dẫn cài đặt TLBB offline VIệt Hóa 2018Hướng dẫn cài đặt TLBB offline VIệt Hóa 2018

==================================
Vmware 12 64bit: (pass:pgaming)
==================================
link: (pass:pgaming)
giải nén bằng 7zip để tránh bị lỗi
==================================
Nguồn:
Do mình sửa lại ip nên up lại link khác, server và client đều giống nguồn

Tag: download game thiên long bát bộ, tlbb offline, thiên long bát bộ, thiên long bát bộ offline, pgaming, tlbb pgaming, thiên long bát bộ offline 2018, tlbb offline 2018, thiên long offline, thiên long, cảnh diệu, boss toàn cõi tlbb, boss tlbb

Xem thêm bài viết Game PC: https://vmggame.vn/pc

Nguồn: https://vmggame.vn/

Cùng chủ đề