Phần 1 – Hiệu ứng động [Lập trình game cơ bản]Phần 1 – Hiệu ứng động [Lập trình game cơ bản]

LINK DOWNLOAD thư viện console và project ở dưới phần giới thiệu video này.

Basic game programming (Lập trình game cơ bản)
Phần 1 — Cơ bản lập trình game & hiệu ứng động.

By Nguyễn Trung Thành (abcxyztcIT)
Facebook:

————-

Dữ liệu cho bài học này:
1. THƯ VIỆN CONSOLE:

2. PROJECT (Microsoft Visual C++ 2010):

————-

Mình có đào tạo lập trình cơ bản, phù hợp cho những bạn học chuyên sâu chính quy trong ngành CNTT.
Các khóa học gồm: lập trình cơ bản (C, C++, Python), phương pháp lập trình hướng đối tượng…
Phong cách đào tạo: rèn luyện cực khổ để đạt thành công.
Học phí: 1 triệu – 1.5 triệu/tháng (mỗi môn học kéo dài từ 2.5 đến 3.5 tháng).

Hãy nhắn tin Facebook cho mình nếu bạn muốn đăng ký học nhé 🙂

Tag: cách lập trình game, C++, C programming, basic, lập trình, cơ bản, game, hiệu ứng, demo, Game Programming, C (Programming Language), Trung Thành

Xem thêm bài viết Game Online: https://vmggame.vn/game-online

Nguồn: https://vmggame.vn/

Cùng chủ đề