[R:G] Autohotkey – Lil Eazy

Tải autohotkey ( down ) :

Câu lệnh mẫu :
!1::
sendinput t/enter {enter}
sleep 300
return

!2::
sendinput t/exit {enter}
sleep 300
return

!2:: ( Thì bấm alt+2 )
!3:: ( Thì bấm alt+3 )
Do các bạn tự cài đặt nha

Tag: ahk gta san, rgame, Rgame, rgame lil eazy, Rgame Lil Eazy, rgame lil_eazy, Rgame Lil_Eazy, rgame autohotkey, Rgame autohotkey, Hướng dẫn sử dụng autohotkey, Huong dan su dung autohotkey, Lil_Eazy, lil_eazy, Lil Eazy, lil eazy, rgame autohoykey, autohotkey

Xem thêm bài viết eSports: https://vmggame.vn/esports

Nguồn: https://vmggame.vn/

Cùng chủ đề