SEAGAME 28 – NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN NHẬN 5 HUY CHƯƠNG VÀNG VÀ LẬP THÊM BA KỶ LỤC MỚISEAGAME 28 – NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN NHẬN 5 HUY CHƯƠNG VÀNG VÀ LẬP THÊM BA KỶ LỤC MỚI

NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN ĐẢ XUẤT SẮC NHẬN 5 HUY CHƯƠNG VÀNG TRONG MỘT NGÀY VÀ LẬP THÊM BA KỶ LỤC MỚI.KẾT THÚC VÒNG THI CUỐI CÙNG, CHÚNG TA CÓ THỂ THÁY RỎ NÉT MẶT MỆT MỎI VÌ SỰ CỐ GẮNG HẾT MÌNH CỦA CÔ

Tag: ánh viên seagame 28, SEAGAME 28, MÔN BƠI LỘI, NGUYỂN THỊ ÁNH VIÊN

Xem thêm bài viết eSports: https://vmggame.vn/esports

Nguồn: https://vmggame.vn/

Cùng chủ đề