24 thoughts on “Vua Đấu Trường Một Cơ Dọn Bàn Games Bida online Zing Play Mobile

  1. My phan gậy chỉ hướng 90 gặp t2n81gl gậy chỉ hướng 71 , my phan đánh ko lại đi sủa sản , chửi bới văn tục. Hay ho cục cức gì mà mấy bạn cứ tăng bốc lên.😁

  2. cho hỏi tại sao gạy S 5 sao kéo max lực mà đi ăn sẹo vì quá nhẹ tốc độ wifi củng như 4g rất tốt máy thì samsung s7 edg là sao máy bữa nay toàn thua như vậy ai giải thích hoặc bị thế chỉ với

Add Comment