35 thoughts on “Giới Thiệu Game "Nhật Ký Tình Yêu" Cute!!!!

  1. Bn ơi mình vô game co dòng chữ la * summer đang cô găng xuyên việt * co cai thanh ở dưới mà nó không chạy (bn nào biết giúp mình nha)

  2. Bạn ơi hướng dẫn mình có kim cương trong game au star đi bạn mình level 23 mà chưa có cái nào hết mong bạn đồng Ý mình chờ bạn trả lời

Add Comment