Annie TOP | Đừng Nghịch Lửa Kẻo Có Ngày Đi Tong | Cách chơi và lên đồ | LMHTAnnie TOP | Đừng Nghịch Lửa Kẻo Có Ngày Đi Tong | Cách chơi và lên đồ | LMHT

-Donate: facebook.com/phuctan.le.9
☆ Bảng ngọc ☆
Ngọc tím: x3 sức mạnh phép thuật
Ngọc đỏ: x9 xuyên kháng phép
Ngọc vàng: x9 giáp cộng thẳng
Ngọc xanh: x9 kháng phép theo cấp
☆ Bảng bổ trợ ☆
12-18-0
Điểm then chốt: Ý CHÍ THẦN SẤM
─┐ ─┐
│▒│ /▒/
│▒│/▒/
│▒ /▒/─┬─┐
│▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒””

Tag: annie mua 9, Trình chỉnh sửa YouTube

Xem thêm bài viết eSports: https://vmggame.vn/esports

Nguồn: https://vmggame.vn/

Cùng chủ đề