[ T1 Faker ] Akali Mid vs Syndra | KR Challenger | LOL Patch 10.10[ T1 Faker ] Akali Mid vs Syndra | KR Challenger | LOL Patch 10.10

#T1Faker #Faker #MidLane #Mid #KRLOL #LOLKR #Akali

Faker Ranked LOL NA Patch 10.10

Tag: akali faker, Mid, MidLane, KR LOL, LOL KR, Faker, T1 Faker, 10.10, Akali

Xem thêm bài viết eSports: https://vmggame.vn/esports

Nguồn: https://vmggame.vn/

Cùng chủ đề